KADRA 2014/2015

dyrektor Marlena Lewandowska

wicedyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Małgorzata Zimna

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Abratkiewicz Ryszard, Adamus Monika, Błaszczyk Agnieszka, Błaszkowska Izabela, Bogucka Jolanta, Depczyńska Paulina, Dratwa Emilia, Furmaniuk Monika, Grabowski Rafał, Kaczmarek Elżbieta, Kalisiak Magdalena, Komorowska Małgorzata, Kopertowski Piotr, Kowalczyk Jan, Królikiewicz Sławomir, Kubiak Maria, Kurp Elżbieta, ks. Leśniewski Łukasz, Lęk Ewa, Maciaszczyk Magdalena, Marzec Karolina, Mazurczyk Marek, Michalak Katarzyna, Mielczarek Arkadiusz, Mrozińska Bożena, Olas Danuta, Pietrasik Jolanta, Poterała Monika, Rol Magdalena, Rózga Gabriela, Rudnicki Robert, Sawicka Anna, Sidek Agnieszka, Sikora Anna, ks. Stefanek Lech, Szaler Małgorzata, Szwedo – Makowska Ilona, Świderska Edyta, Wężyk Katarzyna, Włodarczyk Aneta, Włodarczyk Zbigniew, Wolska Marta, Wściubiak Joanna, Zielonka Justyna

KADRA 2013/2014 

DYREKCJA:

dyrektor Jolanta Bogucka

wicedyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Marlena Lewandowska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Adamus Monika, Błaszkowska Izabela, Furmaniuk Monika, Kaczmarek Elżbieta, Kociołek Rafał, Kopertowski Piotr, Kowalczyk Jan, Kubiak Maria, Kurp Elżbieta, Leśniewski Łukasz, Lęk Ewa, Łopusiewicz Lidia, Maciaszczyk Magdalena, Aleksandra Mazerant-Kamińska, Mazurczyk Marek, Michalak Katarzyna, Mielczarek Arkadiusz, Mrozińska Bożena, Olas Danuta, Pietrasik Jolanta Płusa Magdalena, Poterała Monika, Rol Magdalena, Rózga Gabriela, Sawicka Anna, Sońta Liliana, Szaler Małgorzata, Świderska Edyta, Wężyk Katarzyna, Włodarczyk Aneta, Wolska Marta, Zielonka Justyna, Zimna Małgorzata.

KADRA 2012/2013 

DYREKCJA:

dyrektor Jolanta Bogucka

wicedyrektor Anna Płoszyńska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Adamus Monika, Błaszkowska Izabela, Furmaniuk Monika, Kaczmarek Elżbieta, Kociołek Rafał, Kopertowski Piotr, Kowalczyk Jan, Kubiak Maria, Kurp Elżbieta, Lewandowska Marlena Lęk Ewa, Łopusiewicz Lidia, Łukasik Kamila, Maciaszczyk Magdalena, Mazurczyk Marek, Michalak Katarzyna, Mielczarek Arkadiusz, Mrozińska Bożena, Olas Danuta, Pietrasik Jolanta, Pluczak Zbigniew, Poterała Monika, Rol Magdalena, Rózga Gabriela, Rzepa Janusz, Sawicka Anna, Szaler Małgorzata, Świderska Edyta, Wężyk Katarzyna, Włodarczyk Aneta, Włodarczyk Zbigniew, Wolska Marta, Zimna Małgorzata.

KADRA 2011/2012 

DYREKCJA:

dyrektor Jolanta Bogucka

wicedyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Marlena Lewandowska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Adamus Monika, Błaszkowska Izabela, Furmaniuk Monika, Gliwa Małgorzata, Kaczmarek Elżbieta, Kociołek Rafał, Kopertowski Piotr, Kowalczyk Jan, Kubiak Maria, Kurp Elżbieta, Lęk Ewa, Łopusiewicz Lidia, Łukasik Kamila, Maciaszczyk Magdalena, Mazurczyk Marek, Michalak Katarzyna, Mielczarek Arkadiusz, Mrozińska Bożena, Olas Danuta, Ostrowski Wojciech, Pluczak Zbigniew, Poterała Monika, Rol Magdalena, Rózga Gabriela, Rudnicki Jakub, Rzepa Janusz, Sawicka Anna, Sońta Liliana, Starczyk Tomasz, Szaler Małgorzata, Świderska Edyta, Wężyk Katarzyna, Włodarczyk Aneta, Włodarczyk Zbigniew, Wdowiak Agata, Wolska Marta, Zielonka Justyna, Zimna Małgorzata.

KADRA 2010/2011 

DYREKCJA:

dyrektor Jolanta Bogucka

wicedyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Marlena Lewandowska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Monika Adamus, Monika Baryła, Izabela Błaszkowska, Iwona Bukarowicz, Agnieszka Fogiel, Monika Furmaniuk, Małgorzata Gliwa, Jadwiga Jałowiecka, Elżbieta Kaczmarek, Jan Kowalczyk, Piotr Kopertowski, Maria Kubiak, Elżbieta Kurp, Ewa Lęk, Lidia Łopusiewicz, Magdalena Maciaszczyk, Marek Mazurczyk, Katarzyna Michalak, Arkadiusz Mielczarek, Danuta Olas, Wojciech Ostrowski, Izabela Pietras, Zbigniew Pluczak, Monika Poterała, Magdalena Rol, Gabriela Rózga, Jakub Rudnicki, ks. Janusz Rzepa, Agnieszka Sabanty, Tomasz Starczyk, Liliana Sońta, Małgorzata Szaler, Edyta Świderska, Justyna Sadzińska, Zbigniew Włodarczyk, Agata Wójcik, Małgorzata Zimna

 


KADRA 2009/2010

DYREKCJA:

dyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Jolanta Bogucka, wicedyrektor Bożena Mrozińska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Monika Adamus, Izabela Błaszkowska, Iwona Bukarowicz, Agnieszka Fogiel, A. Kamińska, Monika Furmaniuk, Małgorzata Gliwa, Jadwiga Jałowiecka, Elżbieta Kaczmarek, J. Kowalczyk, Piotr Kopertowski, Elżbieta Kurp, Marlena Lewandowska, Ewa Lęk, Lidia Łopusiewicz, Magdalena Maciaszczyk, Anna Martynelis, Marek Mazurczyk, Katarzyna Michalak, Arkadiusz Mielczarek, M. Nowak, Danuta Olas, Wojciech Ostrowski, Ryszard Abratkiewicz, Z. Pluczak, Monika Poterała, S. Sielski, Magdalena Rol, Gabriela Rózga, Jakub Rudnicki, ks. Janusz Rzepa, Agnieszka Sabanty, Tomasz Starczyk, Liliana Sońta, Małgorzata Szaler, Edyta Świderska, Justyna Sadzińska, Zbigniew Włodarczyk, Marta Wolska, Agata Wójcik, Małgorzata Zimna

 


 

KADRA 2008/2009

DYREKCJA:

dyrektor Anna Płoszyńska

wicedyrektor Jolanta Bogucka, wicedyrektor Bożena Mrozińska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Monika Adamus, Izabela Błaszkowska, Agnieszka Fogiel, Monika Furmaniuk, Małgorzata Gliwa, Jadwiga Jałowiecka, Elżbieta Kaczmarek, Justyna Kaniewska, Piotr Kopertowski, Maria Kubiak, Elżbieta Kurp, Marlena Lewandowska, Ewa Lęk, Lidia Łopusiewicz, Magdalena Maciaszczyk, Anna Martynelis, Marek Mazurczyk, Katarzyna Michalak, Arkadiusz Mielczarek, Cezary Meckier, Danuta Najmrocka, Danuta Olas, Magdalena Olczyk, Wojciech Ostrowski, Monika Poterała, Paweł Redka, Magdalena Rol, Gabriela Rózga, Jakub Rudnicki, Elżbieta Rutkowska, ks. Janusz Rzepa, Agnieszka Sabanty, Liliana Sońta, Tomasz Starczyk, Małgorzata Szaler, Edyta Świderska, Justyna Sadzińska, Agata Wójcik, Małgorzata Zimna.


 

KADRA 2007/2008

DYREKCJA:

dyrektor Bogdan Koziński

wicedyrektor Gabriela Rózga, wicedyrektor Anna Płoszyńska

kierownik szkolenia praktycznego Rafał Kociołek

pedagog Danuta Najmrocka

GRONO PEDAGOGICZNE:

Izabela Błaszkowska, Jolanta Bogucka, Iwona Bukarowicz, Joanna Brzezowska, Agnieszka Fogiel, Monika Furmaniuk, Małgorzata Gliwa, Szymon Grzejda, Jadwiga Jałowiecka, Marzena Jałowiecka-Adamus, Elżbieta Kaczmarek, Monika Karlińska, Grażyna Kopka-Rutkowska, Maria Kubiak, Elżbieta Kurp, Marlena Lewandowska, Ewa Lęk, Lidia Łopusiewicz, Magdalena Maciaszczyk, Bernarda Maciejewska, Anna Martynelis, Marek Mazurczyk, Cezary Meckier, Katarzyna Michalak, Arkadiusz Mielczarek, Bożena Mrozińska, Danuta Olas, Wojciech Ostrowski, Zbigniew Pluczak, Kinga Poszumska - Nowiszewska, Monika Poterała, Paweł Redka, Magdalena Rol, Elżbieta Rutkowska, ks. Jerzy Rzepa, Agnieszka Sabanty, Monika Smereka, Liliana Sońta, Małgorzata Szaler, Edyta Świderska, Katarzyna Wojtczak, Agata Wójcik, Małgorzata Zimna.


KADRA 2006/2007

DYREKCJA:

dyr. B. Koziński, v-ce dyr. G. Rózga, v-ce dyr. A. Płoszyńska

GRONO PEDAGOGICZNE:

I. Błaszkowska, J. Bogucka, I. Bukarowicz, M. Czarczyk, A. Fogiel, M. Furmaniuk, M. Gliwa, J. Jałowiecka, M. Jałowiecka-Adamus, A. Jastrzembski, M. Karlińska, R. Kociołek, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, M. Kubiak, E. Kurp, M. Lewandowska, E. Lęk, L. Łopusiewicz, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, K. Michalak, H. Michalski, M. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, D. Olas, W. Ostrowski, K. Poszumska-Nowiszewska, M. Poterała, P. Redka, M. Rol, E. Rutkowska, A. Sabanty,  M. Smereka, D. Sobczyk, L. Sońta, S. Szymczyk, E. Świderska, A. Włodarczyk, K. Wojtczak, A. Wójcik, M. Zimna.


KADRA 2005/2006

DYREKCJA:

dyr. B. Koziński, v-ce dyr. E. Lęk, v-ce dyr. H. Michalski.

GRONO PEDAGOGICZNE:

I. Błaszkowska, J. Bogucka, A. Brylikowska, I. Bukarowicz, M. Czarczyk, A. Fogiel, M. Furmaniuk, M. Gliwa, J. Jałowiecka, M. Jałowiecka-Adamus, A. Jastrzembski, M. Karlińska, R. Kociołek, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, M. Kubiak, E. Kurp, M. Lachowska, M. Lewandowska, L. Łopusiewicz, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, K. Michalak, M. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, D. Olas, W. Ostrowski, A. Płoszyńska, K. Poszumska, M. Poterała, P. Redka, G. Rózga, E. Rutkowska, K. Sala, M. Smereka, D. Sobczyk, L. Sońta, S. Szymczyk, E. Świderska, A. Włodarczyk, K. Wojtczak, A. Wójcik, M. Wroniszewska, M. Zimna, J. Zuzański.


KADRA 2004/2005

DYREKCJA:

dyr. B.Koziński, v-ce dyr. E. Lęk, v-ce dyr. H. Michalski.

GRONO PEDAGOGICZNE:

P. Błaszczak, I. Błaszkowska, J. Bogucka, I. Bukarowicz, M. Czarczyk, A. Fogiel, M. Furmaniuk, W. Giez, M. Gliwa, J. Jałowiecka, A. Jastrzembski, M. Karlińska, R. Kociołek, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, M. Kubiak, E. Kurp, L. Łopusiewicz, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, M. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, D. Olas, W. Olczyk, W. Ostrowski, A. Płoszyńska, K. Poszumska, M. Poterała, P. Redka, G. Rózga, E. Rutkowska, J. Sadowska, K. Sala, M. Smereka, D. Sobczyk, L. Sońta, S. Szymczyk, E. Świderska, A. Włodarczyk, K. Wojtczak, A. Wójcik, M. Wroniszewska, M. Zimna, J. Zuzański.


KADRA 2003/2004

DYREKCJA:

dyr. B.Koziński, v-ce dyr. E. Lęk, v-ce dyr. H. Michalski.

GRONO PEDAGOGICZNE:

I. Błaszkowska, I. Bukarowicz, M. Czarczyk, A. Fogiel, M. Furmaniuk, W. Giez, J. Jałowiecka, M. Karlińska, R. Kociołek, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, M. Kubiak, K. Kujawska, E. Kurp, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, M. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, D. Olas, W. Olczyk, W. Ostrowski, B. Ożarek, A. Płoszyńska, K. Poszumska, M. Poterała, P. Redka, G. Rózga, E. Rutkowska, J. Sadowska, D. Sobczyk, L. Sońta, S. Szymczyk, E. Świderska, G. Świtalski, K. Wojtczak, M. Zimna, J. Zuzański.


KADRA 2002/2003

DYREKCJA:

dyr. J.Sadowska, v-ce dyr. K.Wojtczak , v-ce dyr. B.Koziński..

GRONO PEDAGOGICZNE:

K. Boberek, I. Błaszkowska, W. Giez, B. Głowacka, J. Jałowiecka, M. Karlińska, E. Kębłowska, R. Kociołek, J. Kopiński, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, M. Kubiak, E. Kurp, E. Lęk, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, H. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, M. Muszyńska, D. Olas, W. Olczyk, W. Ostrowski, L. Sońta, E. Świderska, H. Wściubiak, A. Płoszyńska, K. Poszumska, M. Poterała, P. Redka, G. Rózga, E. Rutkowska, D. Sobczyk, S. Szymczyk, J. Zuzański.


KADRA 2001/2002

DYREKCJA:

dyr. I. Rakoczy, v-ce dyr. A. Kazusek-Tłoczek, v-ce dyr. G. Rózga.

GRONO PEDAGOGICZNE:

K. Boberek, I. Błaszkowska, W. Giez, B. Głowacka, J. Jałowiecka, E. Kębłowska, R. Kociołek, J. Kopiński, G. Kopka-Rutkowska, M. Kosek, B. Koziński, B. Kruz, M. Kubiak, E. Lęk, M. Maciaszczyk, A. Martynelis, M. Mazurczyk, C. Meckier, M. Michalski, A. Mielczarek, B. Mrozińska, I. Niewiadomska, D. Olas, W. Olczyk, W. Ostrowski, E. Świderska, H. Wściubiak, A. Płoszyńska, M. Poterała, P. Redka, E. Rutkowska, J. Sadowska, D. Sobczyk, L. Sońta, S. Szymczyk, K. Wojtczak, J. Zuzański.