ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4  
imienia ks. Jerzego Popiełuszki
w Piotrkowie Trybunalskim

 Nasz adres:

ul. Sienkiewicza 10/12

97-300 Piotrków Tryb.

tel. / fax +48 44 732 70 58

e-mail: sekretariat@zsp4.com