W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy:

 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO - USŁUGOWE

Nauka trwa cztery lata i umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W ramach technikum proponujemy następujące zawody:

ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ

Nauka trwa trzy lata. Uczeń jest pracownikiem młodocianym (odbywa praktyki w wybranym zakładzie pracy) i otrzymuje wynagrodzenie. W ramach zasadniczej szkoły zawodowej proponujemy następujące zawody:

Nasza szkoła uczestniczy w programie rekrutacji elektronicznej logując się w określonym terminie na stronie lodzkie.edu.com.pl wypełniasz formularze i wpisujesz dane o wynikach nauki w gimnazjum. Następnie system elektroniczny na podstawie uzyskanych przez Ciebie wyników nauki i egzaminu gimnazjalnego przydziela Cię do naszej lub innej szkoły.

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2015 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów pod adresem http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/nabor_2015.pdf

Warto się u nas uczyć!!!

Tu jesteśmy

 

ZSP nr 4 to:

Zajęcia w najnowszej i najnowocześniejszej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Techniki samoobrony w ramach lekcji wf.
Biblioteka, komputery i Internet.
Pracownia gastronomiczna, fryzjerska, multimedialna, stołówka, sklepik.
Wycieczki krajowe i zagraniczne.
Super imprezy.
Wiele innych atrakcji.