SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie:
Małgorzata Szaler
Magdalena Kalisiak
Marta Wolska
 

Przewodniczący SU: Jakub Baur
Zastępca: Adam Grzywacz

Skarbnik: Daria Sikorska
Sekretarz: Dominika Orzechowska, Patryk Walankiewicz

 

Plan pracy na rok szkolny 2014/2015
 
Lp. Zadania: Termin: Osoby odpowiedzialne:
1. Gazetki okolicznościowe i tematyczne. Cały rok

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

2. Dzień Edukacji Narodowej 10.2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

3. Ślubowanie klas pierwszych 10.2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

4. Dzień Patrona Szkoły. 10.2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

5.


 

Zabawa Andrzejkowa - karaoke 11. 2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

6. Mikołajki 12.2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

7. Organizacja jasełek. 12. 2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

8. Walentynki 02. 2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

9. Konkurs fryzjerski 02.2014 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

10. Prima Aprilis 1.04.2015 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

11. Konkurs gastronomiczny 04.2015 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

12. Udział w promocji szkoły – targi edukacyjne. w/g harmonogramu

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

13. Organizacja „Dnia Otwartego” szkoły. 04.2015 r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

14. Konkurs „Mistrz języka ojczystego” lub „Z poprawną polszczyzną za pan brat” . 05.2015r.

M. Szaler

M. Wolska

M. Kalisiak

 

GALERIA FILMÓW