Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Zebrania z rodzicami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania informacyjne:

- zapoznanie z WSO
- sprawy organizacyjne
- informacje o egzaminie maturalnym
- informacje o egzaminie potwierdzającym  
  kwalifikacje zawodowe
 
  13 września 2023 r.Zebrania śródokresowe:

 - informacja o bieżących wynikach w nauce
 - poinformowanie rodziców o ewentualnym zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 
 
15 listopada 2023 r.Wywiadówka – informacja o uzyskanych ocenach oraz zachowaniu uczniów w pierwszym półroczu3 stycznia 2024 r.Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych:

 - przypomnienie regulaminu egzaminu maturalnego
 - poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 


25 marca 2024 r.Zebrania śródokresowe:

 - informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
 - informacja o ewentualnym zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 
 


24 kwietnia 2024 r. (klasy trzecie technikum)
 22 maja 2024 r. (pozostałe klasy)
Konsultacje z rodzicami

 
w dni zebrań
godz. 16.30 -17.00