Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

Kadra
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. ks. Jerzego Popiełuszki
2022/2023

dyrektor - Zimna Małgorzata

wicedyrektor - Rol Magdalena                           

wicedyrektor – Sidek Agnieszka

kierownik szkolenia praktycznego - Kociołek Rafał

 


nauczyciele:

Adamus Monika - przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradztwo zawodowe
Bińczyk Anna – przedmioty zawodowe fryzjerskie
Błaszczyk Sławormir - przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe spedycyjne
Błaszkowska Izabela - wychowanie fizyczne
Błoński Michał - biologia
Bogucka Jolanta - geografia
Gawrosińska Daria - psycholog
Grabowski Rafał - przedmioty zawodowe mechaniczne, historia
Kacprzyk Marzenna - chemia
Kaczmarek Elżbieta - historia, wos, his, hit
Kociołek Rafał - fizyka
Kopertowski Piotr - informatyka, przedmioty zawodowe spedycyjne
ks. Piotr Niedzielski - religia
Lewandowska - Gruszczyńska Marlena - język angielski
Lęk Ewa - język niemiecki, matematyka
Łukowska Anna - pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
Maciaszczyk Magdalena - przedmioty zawodowe fryzjerskie
Marzec Karolina - język angielski
Mazurczyk Marek - wychowanie fizyczne
Michalak Katarzyna - matematyka
Mielczarek Arkadiusz - wychowanie fizyczne
Najmrocka Danuta - pedagog szkolny, wdżr
Olas Danuta - przedmioty zawodowe gastronomiczne
Pawlikowska Monika - informatyka, przedmioty zawodowe spedycyjne
Płoszyńska Anna - historia, geografia, wos, hit
Poterała Monika - wychowanie fizyczne
Rol Magdalena - język polski
Sawicka Anna - przedmioty zawodowe fryzjerskie, biologia
Sidek Agnieszka – język niemiecki
Sidek Marta - wychowanie fizyczne
Sobczyk Mariola - nauczyciel bibliotekarz
Szaler Małgorzata - religia
Szczepaniak Joanna - przedmioty zawodowe gastronomiczne, chemia
Szmigiel Danuta - matematyka
Szwedo-Makowska Ilona - przedmioty zawodowe gastronomiczne, wdżr
Śpiewak Magdalena - język angielski
Śpiewak Przemysław - przedmioty zawodowe spedycyjne
Świderska Edyta - język polski
Wagner Marta - język polski, zajęcia rewalidacyjne
Włodarczyk Zbigniew - edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, muzyka
Wolski Krzysztof – język angielski
Wróbel Emilia – język niemiecki, przedmioty zawodowe spedycyjne
Zimna Małgorzata - przedmioty zawodowe gastronomiczne