Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Zgodnie z wymienionymi przepisami w ZSP 4 w Piotrkowie Trybunalskm został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, funkcję tę pełni:
Efigo Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice

Kontakt pocztą tradycyjną: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 , ul. Sienkiewicza 10/12, 97- 300 Piotrków Trybunalski
Kontakt e mail: iod@efigo.pl