Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKTY ZAGRANICZNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

Nasza szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne dla młodzieży w ramach współpracy z instytuacjami polskimi i europejskimi. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych i kulturowych we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech i Serbii. 

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

       W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.
Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy
i szkoleniowcy.
            W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.
Głównym organizatorem wyjazdów młodzieży w ramach Erasmus+ jest Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych.
2. Fundacja "Krzyżowa"
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego została powołana 30 lat temu, kilka miesięcy po symbolicznej polsko-niemieckiej Mszy Pojednania z 12 listopada 1989, w której wzięli udział Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Fundacja „Krzyżowa” jest pozarządową, polską organizacją pożytku publicznego. Od samego początku działalność Fundacji ma na celu wspieranie pokojowego współistnienia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań, a także pielęgnowanie historycznego dziedzictwa Krzyżowej.

3. Polsko - Niemiecka Wpółpraca Młodzieży
17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

4. Miasta partnerskie
Miasta partnerskie – forma współpracy między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie. 
W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły byli gośćmi serbskiego miasta Żagubica.

5. Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, jest organizacją pozarządową, która powstała w 2017 roku, łącząc ludzi mających wspólne pasje oraz dążenia zawodowe. Misją oraz nadrzędnym celem jaki przyświeca Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych jest wspieranie wszelkich form doskonalenia się – od osobistego po zawodowy, działając na rzecz włączenia społecznego i przeciwdziałaniu bezrobociu, realizowanego poprzez edukację ustawiczną, podnoszenie umiejętności poszukiwania pracy, wzrost umiejętności interpersonalnych, wzrost pewności siebie, podnoszenie kwalifikacji i nabywania doświadczenia zawodowego pośród wszystkich potrzebujących pomocy.

Więcej informacji o instytucjach, z którymi współpracujemy znajdziecie w załącznikach:

https://pnwm.org/pnwm/

https://erasmusplus.org.pl/

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/

https://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/z-zycia-miasta-t87/miasta-partnerskie-t11

http://www.feis.com.pl/