Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Sesja czerwiec 2023

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

W sesji czerwiec 2023 egzamin będzie odbywał się dla kwalifikacji:

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie potraw ( dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz-kl.III TG, kl. III EK)
FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich ( dla zawodu technik usług fryzjerskich-kl. III TFTS)
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych ( dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych- kl. III FM)
MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych ( dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych-kl. III EK)


 

Sesja 2. 2023 Lato
Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato: do 7 lutego 2023 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.
 
Termin główny:
 
1 – 18 czerwca 2023 r.
Część pisemna 2 – 7 czerwca 2023 r.
 
Część praktyczna
model „d” 1 czerwca 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk” 1 – 18 czerwca 2023 r.
 
Termin dodatkowy:
 
28 – 29 czerwca 2023 r.
Część pisemna 28 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model „d” 29 czerwca 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk” 29 czerwca 2023 r.
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato  
31 sierpnia 2023 r.
Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data wydania dyplomów
zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji
 
31 sierpnia 2023 r
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato  
do 8 września 2023 r.


 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/