Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Sesja czerwiec 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
W sesji czerwiec 2022 egzamin będzie odbywał się dla kwalifikacji:
 
HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie potraw ( dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz)
FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich ( dla zawodu technik usług fryzjerskich)
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych ( dla zawodu mechanik pojazdów              samochodowych)
MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych ( dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych)
 
Sesja 2. Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2022 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.
 
 
Termin główny:
 
1 19 czerwca 2022 r.
Część pisemna 2 – 7 czerwca 2022 r.
 
 
Część praktyczna
model „d” 1 czerwca 2022 r.
model „dk” 8 – 19 czerwca 2022 r.
Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1
model „w”, „wk” 1– 19 czerwca 2022 r.
Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1
 
Termin dodatkowy:
 
22 – 29 czerwca 2022 r.
Część pisemna 22 czerwca 2022 r.
 
Część praktyczna
model „d” 23 czerwca 2022 r.
model „dk” 29 czerwca 2022 r.
model „w”, „wk” 29 czerwca 2022 r.
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022
 
31 sierpnia 2022 r.
Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji
zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz data wydania dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji
 
31 sierpnia 2022 r
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla
sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022
 
7 września 2022 r.


https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/