Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Walka z głodem

Kontakt

ul.Henryka Sienkiewicza 10/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44 732 70 58
e-mail: zsp4@zsp4.piotrkow.pl

Wtorek 04 paździenika 2022

Dalwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Dalewin

Na skróty