Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium, zasiłek szkolny i wyprawka szkolna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych
W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniegozamieszkującego  na   terenie   miasta   Piotrkowa   Trybunalskiego,   znajdujący   się  w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jakim jest stypendium szkolne.
Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.
Również rodzice uczniów i pełnoletni uczniowie — obywatele Ukrainy mogą starać się o stypendia i zasiłki szkolne na podst. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 588).
Pomoc ta przyznawana jest na podstawie „ Regulaminu” uchwalonego przez Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Uchwała LIX, 736/1.8 z dnia 29 sierpnia 20.18 r. ).

Wnioski  należy  składać  w  terminie  od  1  do  15  września  2022  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a (parter, sala nr 6).
Informacje: tel. 44  732 57 48.
 
W załączniku Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2022 r. w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
powrót