Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia ze spacjalistami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
info
W lutym i w marcu odbywają się w naszej szkole zajęcia dodatkowe ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące cyberprzemocy (w klasach pierwszych technikum i szkoły branżowej) oraz uzależnień (w klasach drugich technikum).
Dla klas kończących szkołę przewidziane zostały warsztaty na temat wejścia na rynek pracy prowadzone przez osobę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wszystkie zajęcia prowadzone są online na platformie Microsoft Teams.
powrót